Facit på upplevelse-/tipspromenaden 2020

Tack alla som deltog idag. Här kommer facit på alla frågor.

Fråga 1: Innan det här huset (på Myrekärrsvägen 1) uppfördes 2015 låg här en gammal byggnad som revs. Den senaste verksamheten där var ett bageri, men vad var byggnadens ursprungliga användning?

Rätt svar 1:              Mataffär

 

Fråga 2: Indian Rasoi nere vid Björlandavägen är med och sponsrar vårt förstapris idag. Den föregicks av pizzeria och turkisk/grekisk restaurang med några olika ägare. Vad fanns i huset innan det blev restaurang?

Rätt svar: 2              Närlivsbutik

 

Fråga 3: Vilken av dessa saker är designade av en kärrdalsbo?

Rätt svar: 2 (den röda fåtöljen)

Designern heter Roger Persson och möbeln är designad för Swedese.

 

Fråga 4: 2020 fick Kärrdalsdagen tyvärr ställas in på grund av coronapandemin, men hur många gånger har den arrangerats innan dess?

Rätt svar: 1              3 gånger

 

Fråga 5: I vilken månad brukar julgranen plundras?

Rätt svar: X              Januari

 

Fråga 6: När invigdes den ”Gamla lekplatsen”?

Rätt svar: 2              1989

 

Fråga 7: Vad av detta har Kärrdalens Egnahemsförening INTE byggt/installerat?

Rätt svar: X              Grillplatsen vid Slätta damm

 

Fråga 8: Vilka av dessa träd är vanliga i Kärrdalen?

Rätt svar: 2              Ek, björk och tall

De andra svarsalternativen innehöll också nägra vanliga träd, men även lönn som är väldigt ovanligt i våra skogar.

 

Fråga 9: Denna aggressiva invasiva art växer på ett antal ställen i Kärrdalen. Både Egnahemsföreningen och enskilda boende vid olika tillfällen informerat om växten och uppmanat till att vi gemensamt håller efter den för att undvika spridning. Vad heter växten?

Rätt svar: X              Parkslide

 

Fråga 10: I Kärrdalsskolan hålls snart Egnahemsföreningens årsmöte. När?

Rätt svar: 1              8 oktober

 

Alla medlemmar är förstås hjärtligt välkomna på årsmötet. Är man dessutom sugen på att vara med i styrelsen så har vi platser lediga.

Vi kommer att hålla till i ett rymligt klassrum och vi brukar blir ca 10 personer, så det är lätt att hålla avstånd.

Hoppas vi ses!

Styrelsen Kärrdalens Egnahemsförening