Föreningen

Kärrdalens Egnahemsförening är en förening för alla som bor i Kärrdalen, ung som gammal, nyinflyttad eller gammal Kärrdalsbo. Ja, för alla som tycker det är trevligt med en närmiljö som utvecklas positivt och där det finns traditioner för att öka trivseln i området.

Med jämna mellanrum skickar vi ut inbjudningar i brevlådan till aktiviteter som föreningen ordnar, t ex:

  • Julgranen vid gamla bageriet är en tradition sedan många år, med gemensam resning och plundring
  • Tipspromenad samt en fixardag brukar genomföras på våren
  • Sedan 2017 ordnar vi Kärrdalsdagen fram på sensommaren
  • Spontana aktiviteter som en vintergrillning vid branddammen förekommer också

Genom tiderna har föreningen också drivit och sponsrat bland annat fotbollsplanen vid Kärrdalsskolan, belysning och bänkar runt branddammen, lekplatsen nedanför skolan med mera.

Har ni några idéer vad föreningen kan göra för att öka trivseln ännu mer i området, hör av er till oss i styrelsen. Vi finns till för att gynna Kärrdalen och föreningens medlemmar.