Få bidrag för projekt och aktiviteter

En del av föreningens budget är avsatt för att bekosta projekt och aktiviteter som genomförs på initiativ av medlemmar, i tillägg till de aktiviteter som styrelsen arrangerar. För 2019 har vi avsatt 25000 kr för detta ändamål.

Det finns egentligen inga regler för vad dessa initiativ kan gälla, mer än att de ska gynna ett de boende i området. 2017-2018 gjordes till exempel en fotbollsplan i ordning i änden av Södra Snäckskalsvägen, av de boende på gatan.

Här nedan ser du ansökningsformuläret och villkoren för ansökan.