Att engagera sig i föreningen

Kärrdalens Egnahemsförening är en ideell förening och genom tiderna har aktiviteten i föreningen gått upp och ner beroende på medlemmarnas engagemang.

Engagera sig i styrelsen

Även om alla medlemmar självklart är välkomna att engagera sig (läs mer om det lite längre ner), så är det i styrelsen som merparten av arbetet sker. Så här ser verksamheten ut under ett år:

Vi har ett antal återkommande aktiviteter som genomförs varje år: julgranen reses och plundras, vi ordnar tipspromenad, fixardag samt Kärrdalsdagen. När isen lägger sig på Branddammen brukar vi också försöka få till en spontan skridskoåkning med grillning och det har också hänt att vi anordnat trädgårdsföreläsning, lådbilsrally eller annat. Inför varje aktivitet delar vi ut uppgifter, så att vi hjälps åt både med förberedelser och genomförande. I detta ingår även att dela ut inbjudan till aktiviteterna, där har varje styrelsemedlem ansvar för några gator.

Utöver själva aktiviteterna så träffas vi för att planera dem och den övriga verksamheten. Totalt sett är det ca 6-7 möten per år, plus årsmötet. Mötena äger rum kvällstid hos någon av oss och brukar ta omkring två timmar.

Styrelsen består av fem ledamötsposter; ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör, samt upp till fem suppleanter. Årsmöte hålls varje år i oktober och då väljer vi vid behov/intresse in nya medlemmar för verksamhetsåret.

Engagera sig som medlem

Alla boende i Kärrdalen är välkomna att delta i de olika arrangemangen till den ringa avgiften av 150 kr/hushåll per år – det är ert deltagande som gör dem värda att genomföra. Medlemsavgiften går dock inte bara till sådana aktiviteter. Genom åren har Egnahemsföreningen även bekostat muddring av och belysning kring Branddammen, en fotbollsplan vid skolan, två lekplatser, parkbänkar och mycket annat.

En del av detta är på styrelsens eget initiativ, men det kanske inte alla känner till är att vi även kan finansiera projekt som medlemmar själva vill genomföra för att förbättra i området. Ett aktuellt exempel är fotbollsplanen på Södra Snäckskalsvägen, som under sommaren röjts och gjorts i ordning av de boende på gatan. Så har du idéer och är beredd att själv hugga i, kontakta oss gärna så kan vi kanske stå för materialet.

Nyfiken?

Längst ner på sidan hittar du medlemmarna i den nuvarande styrelsen. Kanske någon av oss bor nära dig? Prata gärna med oss. Du kan också maila till info@karrdalen.se, eller dyk upp på någon av våra aktiviteter och prata med oss där.